15% Rezerwa wydajności pompy

Wydajność pomp wodnych bezpośrednio wpływa na wrażenia z masażu. Niskie ciśnienie wody w systemach dysz powoduje niedostateczną siłę strumienia i często uniemożliwia pełne wykorzystanie kilku pozycji masażu. Dlatego też modele, które oferujemy, pracują z taką ilością pomp, aby nie tylko w 100% pokryć zapotrzebowanie wanny, ale również zapewnić 15% rezerwy mocy.

Systemy spustowe

Pompy wodne są wyposażone w system zaworów suwakowych dla natychmiastowej możliwości naprawy.

Technologia w pełni dostępna

Aby móc szybko reagować w przypadku konieczności interwencji serwisowej, technologie są dostępne bezpłatnie. Do całego systemu strumieniowego można dotrzeć od razu po otwarciu panelu serwisowego z boku wanny.